Audyt wzorniczy

23 listopad 2015

Fotolia 40460287 XSa

Audyt wzorniczy obejmuje:

1. Analiza wzornicza firmy oraz jej otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, modelu biznesowego, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej.

2. Zdefiniowanie i charakterystyka klientów i konkurentów oraz kluczowych dla firmy trendów rynkowych.

3.  Analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem oraz analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy.

4.  Strategia wzornicza - raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający:

a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

b) ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych, ) określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;

e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;

f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego